Vad är Blackjack?

Blackjack är ett amerikanskt kortspel som kan spelas live eller online på nätcasinon. Spelet går ut på att spela mot en dealer och genom att visst antal kort på hand komma så nära summan 21 som möjligt. Kortspelet är också känt som just 21 i Sverige. Spelet spelas mot en så kallad dealer som hanterar korten och syftet är att spelaren skall vinna mot denne. Värdet på korten skiljer sig mot andra spel, detta kan du läsa mer om under rubriken regler. Eftersom spelet är så populärt går det att finna på många ställen, förutom de svenska Casino Cosmopol finns även spelet på många krogar och onlinecasinon. Flera kortlekar används och antalet varierar mellan 1- 8 stycken. Som nybörjare kan det vara bra att veta att de spelen med färre lekar oftast har hårdare regler.

Allmänna valörer

I blackjack används en vanlig kortlek med 52 kort, hur många kortlekar som används beror på antalet deltagare. Viktigt att lära sig är:

  • Ess kan vara både 1 och 10.
  • Alla klädda kort har ett värde av 10 förutom Esset som har värde 1 eller 11.
  • De övriga korten, från 2 – 10 behåller sitt ursprungliga värde. Detta innebär att det finns fler tior i leken och som återkommer om och om igen i spelet.

Hur går det till?

Blackjack startar alltid med att alla runt bordet lägger in en insats. Hur många som är med och spelar kan variera från gång till gång. Efter att insatsen är lagd ger dealern ut två kort till varje spelare som visas offentligt och läggs med klädd sida uppåt. Eftersom målet är att få bättre hand än dealern måste deltagarens hand överstiga dennes men inte summan 21. Om spelarens totala hand överstiger 21 förlorar deltagaren sin insats.

Regler

Det finns en rad regler och begrepp som spelaren måste känna till. Nedan listas några.

Pusch

Sker när spelarens hand är densamma som dealerns hand. Sker detta får spelaren tillbaks sin insats men ingen vinst.

Dubbla / Double

Att dubbla innebär att spelaren dubblar insatsen på de kort den har på hand. Vid vinst vinner spelaren tillbaks dubbla vinsten. Beroende på vilka regler som gäller vid Blackjack bordet kan spelaren endast få ta ett kort vid nästa rond medan vissa tillåter flera kort.

Dela / Splitt

Innebär att spelaren delar korten i två oberoende högar, något som endast kan göras om korten på hand är av samma valörer. När spelaren delat upp korten drar dealern två nya kort och placerar dem i högarna. Högarna spelas nu var för sig och är helt oberoende av varandra. Beroende på bordets regler kan spelaren få ”splitta” ytterligare en gång om det uppkommer lika valörer i högarna igen.

Försäkring / Insurance

Om dealerns första öppna kort är ett Ess kan spelaren erbjudas det som kallas försäkring. Accepterar spelaren försäkringen innebär det att denne gör en halvsatsning på att dealern får blackjack. Sannolikheten att dealern får blackjack är nämligen stor tack vare alla tior i kortleken. Får dealern blackjack vinner då spelaren hälften av sin insats istället för hela, därav uttrycket halvsatsning. En generell rekommendation är att spelaren inte ska använda sig av försäkringen.

Blackjack Tabell

En blackjack tabell är tänkt som en guide till hur man bäst spelar. I tabellen kan spelaren hitta varje möjlig situation som kan uppkomma samt de bästa lösningarna på dem. Tabellen kan läsas som tre delar där den övre delen symboliserar hårda händer (utan ess eller par), den mittersta delen symboliserar den mjuka handen (ett ess återfinns bland korten) och den sista delen symboliserar enbart par. Det finns specifika sätt att läsa tabellen på vilket användaren måste lära sig, det kan tyckas vara utmanande att lära in men med hjälp av övning och envishet kan den mest medelmåttiga spelaren bli en som spelar perfekt blackjack.

Avslutande tips

Om din hand uppgår till mer än 17, stanna!

Om din hand uppgår till 10 eller 11 och dealern har lägre, dubbla!

Om din hand uppgår till 12 eller mer och dealern har 16 eller lägre, stanna!

Undvik att ta försäkringarna!

Välj alternativet splitta vid Ess och åttor!

Sammanfattning

Blackjack är inget spel som spelas på känn utan något som lärs in och kräver mycket träning. Därför skiljer det sig från andra spel på casinon då det inte bara är turen som spelar in här. Det tar tid att bli riktigt bra på blackjack och om man inte övar förlorar man lätt i spelet.
När spelaren lärt sig hantera spelet och gör det med lätthet och säkerhet spelar man så kallat ”perfect Blackjack”. Genom att lära sig tabellen vet man att för varje val och situation så finns det ett rätt drag att göra. Valen bygger på logik och inte känsla, något som en framgångsrik blackjack-spelare vet. Vad gäller detta kortspel är det rätt att säga att övning ger färdighet!