För spelaren som gillar fartfyllda och snabba kortspel är craps helt rätt. Läs mer om det spännande spelet i vår spelguide nedan och lär dig hur man spelar med säkra satsningar och vinner!

Vad är craps?

Craps är ett hasardspel som, precis som blackjack och roulette, har sina rötter långt tillbaks i tiden. Spelet uppkom under 1700-talet och spred sig till Nordamerika genom den brittiska koloniseringen. Spelet och dess regler har förändrats med tiden och än idag är spelet mycket populärt och räknas till ett av de mest fartfyllda och engagerande casinospel som finns. Vid ett besök på ett amerikanskt casino är ljudnivån ofta hög och bullrig runt craps-bordet då spelet lockar åhörare som tycker det är lika spännande att heja på som att spela själva. Spelet är dessutom ett av få där spelaren har ett övertag mot huset, något som såklart bidrar till spelets popularitet och spänningsgrad.

Hur går det till?

Craps spelas vid ett craps-bord som storleksmässigt kan liknas vid ett biljardbord. Det omgärdas av ett lågt räcke som, under spelets gång, skyddar tärningarna från att trilla ned på golvet. På bordets gröna yta är de olika satsningarna tryckta och där finns också utrymme för spelarna att placera sina marker. Man spelar med två vanliga tärningar, varje tärning har 6 sidor vilket ger totalt 12 olika vinstchanser (2 x 6 = 12).

Vid spelets start lägger deltagarna in sina insatser och vem som ska börja spelet väljs ut. Denna person kallas ”shooter” och på fysiska casinon är det regel att personen till vänster om dealern väljs ut att börja. ”Shootern” får kasta tärningarna först, ett kast som kallas ”come out roll”. Beroende på tärningarnas utgång kan ”shootern” få kasta flera gånger på rad. Under denna fas är markören OFF uppvänd på spelbordet vilket indikerar att ännu har ingen ”point” etablerats, spelet har alltså inte kommit igång.

Regler och satsningar

Spelet startar med att ”shootern” bestämmer sig för ett alternativ: pass line beteller no pass bet. Om första kastet ger siffran sju eller elva blir resultatet ett så kallat ”making a pass” och gör att pass line spelarenvinner och no passförlorar. Ger tärningarna istället en tvåa, trea eller tolva blir utgången den motsatta, pass line spelarenförlorar och no passspelaren blir vinnare, en utgång som kallas just craps.

Får spelaren ett annat nummer än de ovannämnda kallas detta för ”point”-nummer. Markören OFF vänds nu till ON istället. Spelet fortsätter men det gäller att ”point” numret dyker upp innan siffran sju. Vid pass lineär husets fördel endast 1,41 %, en relativt låg siffra för casinospel. Vid val av no pass bet fungerar det hela omvänt, här vinner spelaren om tärningen ger tre eller två och förlorar om sjuan eller elvan uppkommer.

Pass lineoch Don´t pass lineär de grundläggande satsningarna i craps. Nedan listas ytterligare några:

  • Oddsär en satsning som innebär att spelaren gör ytterligare en satsning på att ett ”point”-nummer kommer att dyka upp innan sjuan. Detta drag föregås av en satsning på pass linesamt att ett ”point”-nummer etablerats. Vinsten varierar beroende på ”point”-nummer, exempel är för 4 eller 10 ges 2:1 och för 5 eller 9 ges 3:2.
  • Fieldär en satsning där summan av tärningarna ska bli vad som helst förutom 5, 6, 7 eller 8.
  • Comesatsningen är densamma som pass linemen med skillnad att den kan läggas när som helst efter ”come out roll”. Kastet efter denna satsning räknas på samma som ”come out roll” satsningen.
  • Don’t comeär motsvarigheten till don’t pass linemen kan endast göras efter ”come out roll”.

Lista på satsningar under perioden OFF och ON
När markören är i OFF-läge kan spelaren göra följande satsningar:

– Pass Line
– Don´t Pass
– Över/Under

– Any Craps
– Horn Bet
– Field

– Seven

– C/E
– 7

När markören är i ON-läge kan spelaren göra följande satsningar:

– Pass Line

– Don´t Pass

– Field

– Come
– C/E
– Horn Bet
– Don´t Come

– Any Craps

– Hardways
– Över/Under 7
– Summan av två tärningarna (Place bet)

– Any Seven (Seven, Big Red)

Avslutande tips

  • För att minimera riskerna, undvik singelsatsningar.
  • För bästa utfall, välj de säkraste alternativenoch variera någon gång med de som har högre risk.
  • Okomplicerade och säkra satsningar i craps är Pass, Come, Don’t Pass och Don’t Come
  • Innan spelet börjar, bestäm på förhand en maximal summa att spela för och överstig inte den, även om det kan vara lockande att fortsätta ett lyckosamt spel.

Summering

Till en början kan craps framstå som ett komplicerat spel med många olika satsningsalternativ och strategier. Men så fort spelaren skaffat sig erfarenhet och lärt sig de grundläggande satsningarna blir spelet både roligt och enkelt att följa. Tjusningen med craps är att chanserna för att kamma hem en vinst är höga då spelet är ett av få där husets fördel endast är 1,41 %. Om spelaren gillar fart och utmaning är craps definitivt ett av de bästa alternativen på ett casino.